0 Online
Giờ Máy Chủ
Giờ Của Bạn
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản máy chủ Season 17
Kinh nghiệm 10x
Master Kinh nghiệm 20x
Drop 50%

Máy hỗn loạn

Sự kết hợp Tỷ lệ thành công tối đa
Bình thường Bùa Tăng Tỷ Lệ
Item Luck 70% 71%
Items +10, +11, +12 70% + Luck 71% + Luck
Items +13, +14, +15 70% + Luck 71% + Luck
Wings Level 1 80% + Luck 81% + Luck
Wings Level 2 70% 71%
Wings Level 3 40% 41%
Wings Level 4 40% 41%
Cape of Lord Mix x% x%
Socket Weapon Mix x% x%
Fragment of Horn Mix x% x%
Broken Horn Mix x% x%
Horn of Fenrir Mix x% x%
Feather of Condor x% x%
Ancient Hero's Soul 80% 81%

Tổ Đội Thưởng Thêm Kinh Nghiệm

Các thành viên Tỷ lệ Kinh Nghiệm
Các lớp nhân vật giống nhau Các lớp khác nhau
2 Players EXP% + 80% EXP% + 110%
3 Players EXP% + 60% EXP% + 150%
4 Players EXP% + 50% EXP% + 150%
5 Players EXP% + 45% EXP% + 150%

Lệnh Cơ Bản

/reset Đặt lại nhân vật của bạn.
/whisper [on/off] Bật / Tắt thì thầm.
/pkclear Xóa Bỏ Mọi Tội Lỗi
/post [thông điệp] Gửi tin nhắn đến toàn bộ máy chủ.
/addstr [điểm] Cộng điểm vào Sức mạnh.
/addagi [điểm] Cộng điểm cho Nhanh nhẹn.
/addvit [điểm] Cộng điểm cho Sự Sống.
/addene [điểm] Cộng điểm vào Năng lượng.
/addcmd [điểm] Cộng điểm vào Command.
/requests [on/off] Bật / tắt yêu cầu trong trò chơi.
/clearinv Xóa Mọi Vật Phẩm Trong Rương Đồ Cá Nhân.
/change làm Nhanh Nhiệm Vụ Master Nhân Vật Lên Mức Tối Đa.
/money Nhận Zen Miễn Phí ở Game.
/clearinvmuun Xóa Mọi Thứ Ở Rương Đồ Muun.
/cleareventinv Xóa Mọi Thứ Ở Rương Đồ Sự Kiện.
/store Thay Đổi Trạng Thái Bán hàng Của Bạn, Vì mặc Định Nếu bạn không Thay Đổi Nó Sẽ là bán Bằng Zen Bạn Cần Thay Đổi Sang Wcoin. /store bless /store soul /store chaos /store wcc
/offstore Mở bán Cửa hàng Cá Nhân Mà Không Cần bạn Phải Online Game.
/offattack Tự Động Đánh Khi Bạn Không Online Game, và Bị Giới Hạn Thời gian mỗi lần bạn sử dụng, Bạn Cần Phải Online lại Để tiếp Tục Sử Dụng Nó, Khi Sử Dụng Nó sẽ không nhặt được Tất Cả Loại Ngọc.
/pktime Kiểm Tra Trạng Thái Sát Thủ của Bạn Và Thời Gian Tự Động không Còn Sát Thủ nữa nếu bạn không sử dụng Lệnh Xóa Tội.

Video

Lên Trang Đầu